Licencje

Licencje, które można nabyć bezpośrednio z naszej strony:
Film szkolny
Opis Filmy wykonane przez studentów szkół filmowych i wyższych szkół artystycznych mających siedzibę na terytorium Polski.
Terytorium Świat
Pola eksploatacji

a)   utrwalanie i zwielokrotnianie
I.       na płytach CD, CD-R, VCD;
II.     na płytach DVD;
III.    na płytach Blu-Ray;
IV.    jakąkolwiek inną techniką znaną w chwili zawierania niniejszej Umowy;
b)   wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie;
c)   publiczne odtwarzanie, wyświetlanie;
d) nadawanie i reemitowanie za pomocą fonii lub wizji przewodowej, bezprzewodowej lub za pośrednictwem satelity;
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet i w innych sieciach telekomunikacyjnych, jak również inne  sposoby transmisji internetowej, w tym w szczególności webcasting i simulcasting.

Okres Bez ograniczeń
Cena nagrania 50,00 zł
Film prywatny
Opis Filmy realizowane przez osoby fizyczne (Konsumentów) dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową bez prawa do czerpania korzyści finansowych z ich eksploatacji (np. nie przeznaczone do sprzedaży, dalszego licencjonowania itp...)
Terytorium Świat
Pola eksploatacji

Publiczne udostępnianie w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i czasie przez siebie wybranym

Okres Bez ograniczeń
Cena nagrania 150,00 zł
Film korporacyjny i szkoleniowy - Polska (1 minuta)
Opis Filmy korporacyjne i szkoleniowe realizowane w związku z prowadzoną przez Licencjobiorcę działalnością gospodarczą i statutową. Fragment Nagrania trwający 1 minutę
Terytorium Polska
Pola eksploatacji

a)   utrwalanie i zwielokrotnianie
I.      na płytach CD, CD-R, VCD;
II.     na płytach DVD;
III.    na płytach Blu-Ray;
IV.    jakąkolwiek inną techniką znaną w chwili zawierania niniejszej Umowy;
b)   wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie;
c)   publiczne odtwarzanie, wyświetlanie;
d) nadawanie i reemitowanie za pomocą fonii lub wizji przewodowej, bezprzewodowej lub za pośrednictwem satelity;
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet i w innych sieciach telekomunikacyjnych, jak również inne  sposoby transmisji internetowej, w tym w szczególności webcasting i simulcasting.

Okres Bez ograniczeń
Cena nagrania 150,00 zł
Film korporacyjny i szkoleniowy - Polska (2 minuty)
Opis Filmy korporacyjne i szkoleniowe realizowane w związku z prowadzoną przez Licencjobiorcę działalnością gospodarczą i statutową. Fragment Nagrania trwający 2 minuty
Terytorium Polska
Pola eksploatacji

a)   utrwalanie i zwielokrotnianie
I.       na płytach CD, CD-R, VCD;
II.     na płytach DVD;
III.    na płytach Blu-Ray;
IV.    jakąkolwiek inną techniką znaną w chwili zawierania niniejszej Umowy;
b)   wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie;
c)   publiczne odtwarzanie, wyświetlanie;
d) nadawanie i reemitowanie za pomocą fonii lub wizji przewodowej, bezprzewodowej lub za pośrednictwem satelity;
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet i w innych sieciach telekomunikacyjnych, jak również inne  sposoby transmisji internetowej, w tym w szczególności webcasting i simulcasting.

Okres Bez ograniczeń
Cena nagrania 300,00 zł
Film korporacyjny i szkoleniowy - Polska (3 minuty)
Opis Filmy korporacyjne i szkoleniowe realizowane w związku z prowadzoną przez Licencjobiorcę działalnością gospodarczą i statutową. Fragment Nagrania trwający 3 minuty
Terytorium Polska
Pola eksploatacji

a)   utrwalanie i zwielokrotnianie
I.       na płytach CD, CD-R, VCD;
II.     na płytach DVD;
III.    na płytach Blu-Ray;
IV.    jakąkolwiek inną techniką znaną w chwili zawierania niniejszej Umowy;
b)   wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie;
c)   publiczne odtwarzanie, wyświetlanie;
d) nadawanie i reemitowanie za pomocą fonii lub wizji przewodowej, bezprzewodowej lub za pośrednictwem satelity;
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet i w innych sieciach telekomunikacyjnych, jak również inne  sposoby transmisji internetowej, w tym w szczególności webcasting i simulcasting.

Okres Bez ograniczeń
Cena nagrania 450,00 zł
Film korporacyjny i szkoleniowy - Polska (powyżej 3 minut)
Opis Filmy korporacyjne i szkoleniowe realizowane w związku z prowadzoną przez Licencjobiorcę działalnością gospodarczą i statutową. Fragment Nagrania trwający powyżej 3 minut
Terytorium Polska
Pola eksploatacji

a)   utrwalanie i zwielokrotnianie
I.       na płytach CD, CD-R, VCD;
II.     na płytach DVD;
III.    na płytach Blu-Ray;
IV.    jakąkolwiek inną techniką znaną w chwili zawierania niniejszej Umowy;
b)   wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie;
c)   publiczne odtwarzanie, wyświetlanie;
d) nadawanie i reemitowanie za pomocą fonii lub wizji przewodowej, bezprzewodowej lub za pośrednictwem satelity;
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet i w innych sieciach telekomunikacyjnych, jak również inne  sposoby transmisji internetowej, w tym w szczególności webcasting i simulcasting.

Okres Bez ograniczeń
Cena nagrania 800,00 zł
Film korporacyjny i szkoleniowy - Świat (1 minuta)
Opis Filmy korporacyjne i szkoleniowe realizowane w związku z prowadzoną przez Licencjobiorcę działalnością gospodarczą i statutową. Fragment Nagrania trwający 1 minutę
Terytorium Świat
Pola eksploatacji

a)   utrwalanie i zwielokrotnianie
I.       na płytach CD, CD-R, VCD;
II.     na płytach DVD;
III.    na płytach Blu-Ray;
IV.    jakąkolwiek inną techniką znaną w chwili zawierania niniejszej Umowy;
b)   wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie;
c)   publiczne odtwarzanie, wyświetlanie;
d) nadawanie i reemitowanie za pomocą fonii lub wizji przewodowej, bezprzewodowej lub za pośrednictwem satelity;
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet i w innych sieciach telekomunikacyjnych, jak również inne  sposoby transmisji internetowej, w tym w szczególności webcasting i simulcasting.

Okres Bez ograniczeń
Cena nagrania 300,00 zł
Film korporacyjny i szkoleniowy - Świat (2 minuty)
Opis Filmy korporacyjne i szkoleniowe realizowane w związku z prowadzoną przez Licencjobiorcę działalnością gospodarczą i statutową. Fragment Nagrania trwający 2 minuty
Terytorium Świat
Pola eksploatacji

a)   utrwalanie i zwielokrotnianie
I.       na płytach CD, CD-R, VCD;
II.     na płytach DVD;
III.    na płytach Blu-Ray;
IV.    jakąkolwiek inną techniką znaną w chwili zawierania niniejszej Umowy;
b)   wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie;
c)   publiczne odtwarzanie, wyświetlanie;
d) nadawanie i reemitowanie za pomocą fonii lub wizji przewodowej, bezprzewodowej lub za pośrednictwem satelity;
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet i w innych sieciach telekomunikacyjnych, jak również inne  sposoby transmisji internetowej, w tym w szczególności webcasting i simulcasting.

Okres Bez ograniczeń
Cena nagrania 600,00 zł
Film korporacyjny i szkoleniowy - Świat (3 minuty)
Opis Filmy korporacyjne i szkoleniowe realizowane w związku z prowadzoną przez Licencjobiorcę działalnością gospodarczą i statutową. Fragment Nagrania trwający 3 minuty
Terytorium Świat
Pola eksploatacji

a)   utrwalanie i zwielokrotnianie
I.      na płytach CD, CD-R, VCD;
II.     na płytach DVD;
III.    na płytach Blu-Ray;
IV.    jakąkolwiek inną techniką znaną w chwili zawierania niniejszej Umowy;
b)   wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie;
c)   publiczne odtwarzanie, wyświetlanie;
d) nadawanie i reemitowanie za pomocą fonii lub wizji przewodowej, bezprzewodowej lub za pośrednictwem satelity;
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet i w innych sieciach telekomunikacyjnych, jak również inne  sposoby transmisji internetowej, w tym w szczególności webcasting i simulcasting.

Okres Bez ograniczeń
Cena nagrania 900,00 zł
Film korporacyjny i szkoleniowy – Świat (powyżej 3 minut)
Opis Filmy korporacyjne i szkoleniowe realizowane w związku z prowadzoną przez Licencjobiorcę działalnością gospodarczą i statutową. Fragment Nagrania trwający powyżej 3 minut
Terytorium Świat
Pola eksploatacji

a)   utrwalanie i zwielokrotnianie
I.       na płytach CD, CD-R, VCD;
II.     na płytach DVD;
III.    na płytach Blu-Ray;
IV.    jakąkolwiek inną techniką znaną w chwili zawierania niniejszej Umowy;
b)   wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie;
c)   publiczne odtwarzanie, wyświetlanie;
d) nadawanie i reemitowanie za pomocą fonii lub wizji przewodowej, bezprzewodowej lub za pośrednictwem satelity;
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet i w innych sieciach telekomunikacyjnych, jak również inne  sposoby transmisji internetowej, w tym w szczególności webcasting i simulcasting.

Okres Bez ograniczeń
Cena nagrania 1 800,00 zł

Jeżeli nie znalazłeś licencji dostosowanej do Twoich potrzeb prosimy o kontakt

[email protected]